belka_L


ul.Strzegomska 42 j /14, 53-611 Wrocław, Polska
email: info@geoplan.com.pl, NIP 8981801719
tel/fax.(+48)71/3590509, kom.0501475117, kom.0501729555

belka_P
 
 
 
projektowanie urbanistyczne
studia uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego gmin
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
inne opracowania z zakresu gospodarki przestrzennej i jej pogranicza:
opracowania projektowe, studialne, analityczne i inne
kartografia (cennik)
registracja map rastrowych (kalibracja, wpasowanie)
kompilowanie map z różnych skal i geodezyjnych układów odniesienia
przestrzennego
zmiana geodezyjnych układów odniesienia przestrzennego danych
wektorowych i rastrowych
generowanie siatek kartograficznych
obróbka danych wektorowych i rastrowych
interaktywne mapy
redagowanie map
systemy informacji przestrzennej

projektowanie i wdrażanie systemów informacji przestrzennej
tworzenie baz danych
ekspertyzy i doradztwo techniczne
analiza i wizualizacja danych GIS
szkolenia

wektoryzacja

automatyczna i półautomayczna
ręczna i konstruowana

wizualizacja
wizualizacja danych GIS
wizualizacja urbanistyczna i architektoniczna
animacja
plotowanie (cennik)
wydruk wielkoformatowy

 
 
 
  © 2005 Copyright GEOPLAN All Rights Reserved